25. ročník JDJ 2015 z pohledu pořadatele

         Josefodolské divadelní jaro proběhlo ve dnech 7.5. - 10.5 a záštitu nad přehlídkou převzal senátor Parlamentu ČR pan Jaroslav Zeman.

         Přihlášeno bylo sedm souborů s osmi inscenacemi, z toho dvě představení byla nesoutěžní. Jako host zavítal do Josefova Dolu DK Jirásek z České Lípy již ve čtvrtek 7.5. s „černou groteskou“ Maratův Sade. Páteční dopolední představení bylo určeno především dětem a milovníkům pohádek. DS Havlíček ze Zákup přivezl pohádku Jiřího M. Šimka Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel. I tato inscenace byla nesoutěžní. Ostatní představení již zápolila o přízeň poroty.

         DS Havlíček Zákupy v pátek odpoledne potěšil milovníky detektivního žánru titulem Osm žen francouzského dramatika Roberta Thomase. Páteční večer patřil domácímu souboru DS J. K. Tyl Josefův Důl, který po velkolepém zahájení, nabídl divákům klasiku – komedii Williama Shakespeara Dobrý konec všechno spraví. Sobotní dopoledne patřilo souboru L.S.D. z Lučan nad Nisou a jejich inscenaci Strašidlo Cantervillské Oskara Wilda. Odpolední štafetu převzal Spolek divadelních ochotníků DS Máj Tatobity a připomněl divákům dobu Národního obrození v Čechách pohádkovou veselohrou V. K. Klicpery Ženský boj. Při sobotním večerním představení sál josefodolského divadla doslova praskal ve švech. DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou přitáhl mnoho diváků hudební komedií Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky Zločin v Posázavském Pacifiku. Závěr přehlídky v nedělním dopoledni patřil divadelnímu souboru TJ Sokol z Bozkova a jejich veselohře se zpěvy Lovu zdar na motivy frašky Vlasty Buriana a Emila Artura Longena.

         V porotě pracovali pánové Rudolf Felzmann, Jan Hlavatý, Jaromír Kejzlar - tajemník poroty a František Zborník – předseda poroty. Tato porota nominovala na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou

DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou a zároveň doporučila na podzimní přehlídku DS J. K. Tyl  z Josefova Dolu.

         Návštěvnost jednotlivých představení byla vysoká, a to i v méně atraktivní časy. Pořadatelé připravili pro návštěvníky přehlídky malou výstavku sestávající z kostýmů, drobných rekvizit a dekorací ze svého fundusu. V sobotu nabídli účastníkům – ale nejen jim - k prodeji své výrobky obyvatelé Domova Maxov z Horního Maxova. Účastníkům přehlídky byla nabídnuta možnost stravování v místním hotelu Porta  Aperta, který pořadatelům v tomto směru vyšel velmi ochotně vstříct. Zde se vyskytly určité nesrovnalosti, zcela zapříčiněné ze strany některých účinkujících. Po celou dobu přehlídky se mohli pořadatelé spolehnout na několik žáků místní ZŠ v Josefově Dole, kteří pro ně operativně zařizovaly vše potřebné.

Jak jsem zmínila, divácká návštěvnost předčila očekávání a to i zásluhou propagace akce samotné, kterou pořadatelé opravdu nepodcenili. Nápomocna jim byla média  - RCL Liberec, Český rozhlas sever, Televize RTM, deníky Jabloneckého regionu a úzká spolupráce s mnoha infocentry.

         V roce, kdy pořádající soubor DS J. K. Tyl slaví 70 let od svého založení a pořádá jubilejní 25. ročník Josefodolského divadelního jara, můžeme směle konstatovat, že přehlídka se opravdu vydařila.

        

         Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav této náročné akce, děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli pořadatelům finanční podporu nebo věcné dary a také děkujeme manželům Verhoefovým, majitelům budovy divadla v Josefově  Dole, za vstříctnost k pořádání takové akce.

 

                   Za pořadatele Hana Stuchlíková, jednatelka spolku