Harmonogram Radnického dráčku 2016

Harmonogram zpč. oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti

RADNICKÝ DRÁČEK 2016

 

Sobota 7. května

 

09,00 – 10,00  Příjezdy souborů, odborné poroty a příprava 1. soutěžního představení

10,00 – 10,40  Histrio Plzeň

                        Martina Macáková: Loupežnická patálie

                        Režie:  Martina Macáková

                        Délka představení 40 min., příprava 60 min., úklid 30 min.

                        12 osob –  3 osobní auta  –  přepokládaná výše na dopravu Kč 600

účastnický poplatek Kč 600,-

10,40 – 11,10  úklid jeviště

11,00 – 11,30  Přijetí u starosty na Městském úřadu v Radnicích

11,30 – 13,00  Oběd

12,00 – 13,00  Příprava 2. soutěžního představení

13,00 – 14,00  Divadelní studio D 3 Karlovy Vary

                        Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky

                        Režie: Petr Richter

                        Délka představení 60 min., příprava 60 min., úklid 30 min.

                        11 osob –1 dodávka, 3 osobní auta – předpokládaná výše na dopravu Kč 2.800

účastnický poplatek Kč 0

14,00 – 14,30  úklid jeviště

14,15 – 14,45  Rozborový seminář Histrio Plzeň

14,30 – 15,00  Příprava 3. soutěžního představení

15,00 – 15,50  Divadlo Meluzína Plzeň

                        Veronika Kurcová a spol.: U nás v lese

                        Režie: Veronika Kurcová

                        Délka představení 50 min., příprava 30 min., úklid 15 min.          

                        4 osoby – 1 osobní auto – předpokládaná výše na dopravu Kč 240

účastnický poplatek Kč 600  

15,50 – 16,05  úklid jeviště

16,15 – 16,45  Rozborový seminář DS D 3 Karlovy Vary

16,05 – 17,00  Příprava 4. soutěžního představení

17,00 – 17,45  Divadelní spolek Trosky Kraslice

                        Josef Beran: Jak vysloužilá zvířátka napravila loupežníky

                        Režie: Josef Beran

                        Délka představení 45 min., příprava 60 min., úklid 30 min.          

                        7 osob – 3 osobní auta – předpokládaná výše na dopravu Kč 2000

účastnický poplatek Kč 300   

18,00 – 19,00  Rozborový seminář Divadlo Meluzína a DS Trosky Kraslice

 

19,00                Kostel sv.Václava   Ivana Bažantová Jandová - cembalo

20,30                Společenský večer

 

 

 

Neděle 8. května

 

08,00 – 10,00  Příprava 5. soutěžního představení

10,00 – 10,50  HOP HOP Ostrov

                        Ota Hofman, Irena Konývková: Útěk   

                        Režie:  Irena Konývková

                        Délka představení 50 min., příprava 120 min., úklid 20 min.        

                        4 osoby – 1 osobní auto s přívěsem – předpokládaná výše na dopravu Kč 1.100

účastnický poplatek Kč 0  

10,50 – 11,10  úklid jeviště

11,15 – 11,45  Rozborový seminář HOP HOP Ostrov

12,00 – 13,00 oběd

12,15 – 13,00  Příprava 6. soutěžního představení

13,00 – 13,50  Teátr Vaštar Nezdice

Bratři Grimmové, Eliška Merhautová: Já si přeju … (Dvě pohádky o lidském  přání)   

                        Režie:  Hana Stonová Prančlová, Michal Ston

                        Délka představení 50 min., příprava 45 min., úklid 15 min.          

                        2 osoby – 1 osobní auto – předpokládaná výše na dopravu Kč 300

účastnický poplatek Kč 600   

13,50 – 14,05  úklid jeviště

14,15 – 14,45  Rozborový seminář Teátr Vaštar

14,05 – 15,00  Příprava 7. soutěžního představení

15,00 – 15,35  Divadlo MÁJ Praha

Vlastimil Peška: O perníkové chaloupce aneb JENOM JAKO

                        Režie:  hrající a Magdalena Mikešová

                        Délka představení 35 min., příprava 60 min., úklid 20 min.          

                        8 osob – účastnický poplatek Kč 600  

15,35 – 16,00  úklid jeviště

16,00 – 16,30  Rozborový seminář Divadlo Máj Praha

16,30               Vyhodnocení přehlídky a závěr

             

 

 

Odborná porota: Eva Kodešová, Máša Caltová, František Hromada, tajemnice Hana Šiková

Harmonogram sestavila programová rada oblastní přehlídky Hana Šiková, Alena Křivancová, René Keller a Jan Kroc. V dohodě o vystoupení uvede pořadatel Spolek divadelních ochotníků v Radnicích výši částečné úhrady nákladů dopravy. Účastnický poplatek je stanoven podle stavu členů SČDO ke dni 31.3.2013. Podmínkou snížení účastnického poplatku je úhrada příspěvků SČDO před zahájením přehlídky.

Přehlídky zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku činoherních souborů hrajících pro děti POPELKA v Rakovníku ve dnech 4. – 8. listopadu 2016. Odborná porota má právo doporučit neomezený počet inscenací na národní přehlídku bez uvedení pořadí.

 

Připomínáme souborům povinnost vyřízení autorských práv.