Harmonogram ŽDL 2018

západočeské oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů

Žlutické divadelní léto 2018

 

Pátek 25.5.

18:00 – 20:00             Příjezdy souborů a odborné poroty – ubytování

18:30 – 20:00             Příprava 1. soutěžního představení

20:00 -  21:15             Divadelní soubor Žlutičan Žlutice

                                   Jaromír Břehový: Slušný člověk

                                   Režie: Jaromír Břehový

                                   délka představení 75/ příprava 90/úklid scény 30/ bez přestávky

                                   12 osob – účastnický poplatek Kč 300

21:15 – 21:45             úklid scény, porada odborné poroty

21:45                           Rozborový seminář Žlutičan Žlutice

 

 

Sobota 26.5.

  8:30  – 10:00            Příprava 2. soutěžního představení

10:00 – 11:40             Divadelní soubor J.K.Tyla Mýto

                                   Molière: Lékařem proti své vůli

                                   Režie: Petra Končelová

                                   100/90/45  – přestávka - 16 osob – účastnický poplatek Kč 600

11:40 – 12:30             úklid scény, porada odborné poroty

12:00 – 13:00             Přijetí zástupců souborů a organizátorů u starosty Města Žlutic

13:00 – 14:00             oběd

13:00 – 14:00             Příprava 3. nesoutěžního představení

14:00  - 14:30             Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

na motivy lidové pohádky upravil Jan Mareš: Jak Honza napravil mlynáře

Režie: Jan Mareš
30/30/20

14:50 – 15:10             úklid scény

15:00 – 15:30             Rozborový seminář J. K. Tyl Mýto
16:00 -  17:00             Příprava 4. soutěžního představení

17:00 -  18:40             Divadelní soubor KOLOFANTÍ  Koloveč

                                   Martin Volf: Urologie

                                   Režie: Martin Volf                                    

                                   90/60/30  – přestávka - 20 osob – účastnický poplatek Kč 0

18:40 – 19:10             Úklid scény – porada odborné poroty 

19:00 -  20:00             Příprava 5. soutěžního představení

20:00 -  22:10             Spolek divadelních ochotníků v Radnicích

                                   Karel Čapek: Loupežník

                                   Režie: Jan Kroc                                  

                                   120/40/20  – přestávka - 19 osob – účastnický poplatek Kč 0

22:20                          Společenský večer

 

Neděle 27.5.

08:30 – 09:30             Příprava 6. soutěžního představení

09:30 -  11:30             TRUS Trnovská umělecká společnost

Svěrák, Cimrman,Smoljak: Lijavec – hra s opravdovým deštěm

                                    Režie:  TRUS

                                   110/50/30 – s přestávkou – 11 osob – účastnický poplatek Kč 600

11:30  – 12:00            úklid scény, porada odborné poroty

12:00 -   13:00              oběd

13:00  -  14:30                        Rozborový seminář Kolofantí Koloveč, SDO Radnice, TRUS Trnová

14:30  -  15:00                        Záběr přehlídky – vyhodnocení soutěže

 

 

 

                        ☺☺☺

 

 

Harmonogram přehlídky sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení Alena Svobodová, Hana Šiková, Alena Křivancová a Marie Ferencová.

Odborná porota bude pracovat ve složení František Laurin, Petra Richter Kohutová, Rudolf Felzmann, tajemnice Hana Šiková. Odborná porota zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 13. – 20. října 2018 a má právo doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí.

Účastnický poplatek je vybírán dle podmínek uvedených v zpč. Informátorku SČDO vydaného v říjnu 2017 pro organizaci zpč. oblastních přehlídek v roce 2018.

Souborům bude poskytnut příspěvek na dopravu a ubytování.

 

Připomínáme souborům povinnost vyřízení autorských práv.