Harmonogram

západočeské oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů

Pátek 29.5.2015

17,00 – 20,00             Příjezdy souborů a odborné poroty – ubytování

19,00 – 20,00             Příprava prvního soutěžního představení

                                    První soutěžní představení

20,00 -  21,40             Divadelní soubor ŽLUTIČAN Žlutice

                                   Jaromír Břehový: Komunita

                                   Režie: Břetislav Tetera, Jaromír Břehový

                                   Délka představení 90 min./ příprava 30 min./ úklid scény 15 min.

                                   přestávka

21,40 – 22,00             Úklid scény, porada odborné poroty

22,00 -                        Rozborový seminář – Žlutičan

 

Sobota 30.5.2015

08,00 – 09,30             Příprava druhého soutěžního představení

                                    Druhé soutěžní představení

09,30 -  11,40             Divadelní soubor Osada Horní Bříza

                                   Ray a Michael Cooney: A je to v pytli!

                                   Režie: Pavel Palán

                                   120 min/90/45 – 14 osob – přestávka

11,40 – 12,30             Úklid scény, porada odborné poroty

12,15  - 13,00             Přijetí u starosty

13,00 – 14,00             oběd

13,30 – 14,00             Příprava třetího soutěžního představení

Třetí soutěžní představení

14,00  - 15,45             Spolek divadelních ochotníků v Radnicích

                                   Ladislav Stroupežnický:  Naši furianti

                                   Režie: Jan Kroc

                                   95/20/15  – 28 osob – přestávka                                

15,45 – 16,00             Úklid scény a porada odborné poroty

16,00 – 16,45             Rozborový seminář – Horní Bříza

16,00 -  17,00             Příprava čtvrtého soutěžního představení

                                     Čtvrté soutěžní představení

17,00 -  18,50             Divadelní soubor KOLOFANTÍ  Koloveč

                                   Martin Volf: Sauna

                                   Režie: Martin Volf                                    

                                   108/60/30  – přestávka - 19 osob

18,50 – 19,20             Úklid scény – porada odborné poroty  

19,20 – 20,00             Příprava pátého soutěžního představení

                                      Páté soutěžní představení

20,00  - 21,30             Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn

                                    Vasilij Sigarev: Ruské loto

                                   Režie: Hana Žáková

                                   90/40/20  – 11 osob – bez přestávky

21,30 – 22,00             Úklid scény, porada odborné poroty

22,00                          Společenský večer

 

Neděle 31.5.2015

09,30 – 10,00             Příprava šestého nesoutěžního představení

10,00 -  10,50             M + M Hranice

                                   Perníková chaloupka aneb popletená pohádka

                                   Režie: Vratislav Mikan

                                   50/30/20,

10,50  – 11,15            Úklid scény

11,30 -  13,00             Rozborový seminář Radnice, Koloveč, Horšovský Týn

13,00 -  13,30             Záběr přehlídky – vyhodnocení soutěže

 

 

                   ♥♥♥

 

Harmonogram přehlídky sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení Alena Svobodová, Hana Šiková, Alena Křivancová a Marie Ferencová.

Odborná porota bude pracovat ve složení Máša Caltová, František Hromada, Ladislav Vrchovský, tajemnice Hana Šiková. Odborná porota zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 9. – 17. října 2015 a má právo nominovat jednu inscenaci a doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí.

Účastnický poplatek je vybírán dle podmínek uvedených v zpč Informátorku SČDO vydaného v září 2014 pro organizaci zpč oblastních přehlídek v roce 2015.

Souborům bude poskytnut příspěvek na dopravu a ubytování.

 

Připomínáme souborům povinnost vyřízení autorských práv.

 

 

 

                                              

            Hana   Š i k o v á                                               Ing. Alena  S v o b o d o v á

            tajemnice zpč SČDO                                                   předsedkyně zpč SČDO