Hodnocení čtyřicátého sedmého ročníku Pohárku SČDO

 

Memoriálu Zdeňka Kokty

Ladislav Vrchovský

 

Finálové kolo čtyřicátého sedmého ročníku národní přehlídky Pohárek SČDO proběhlo ve dnech 7. – 9. června ve Velké Bystřici. Pořadatelé, Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice, přivítali devatenáct účastníků – hereček a herců – z několika krajů České republiky, kteří soutěžili v pěti dialozích a osmi monolozích (čtyři ženy a čtyři muži).

Výběr autorů předlohy pro herecká vystoupení zahrnoval autory dramatických textů i autory prozaických textů. Ve druhém případě byli u některých soutěžních vystoupení představitelé jednotlivých osob zároveň hercem i dramatizátorem. V jednom případě si dokonce soutěžící sám vytvořil český překlad a šlo o českou premiéru ukázky tvorby v České republice zatím neznámého autora. Co se věku soutěžících týká, soutěžili mezi sebou zástupci všech generací od patnácti let až do vysokého seniorského věku.

V celém spektru soutěžních vystoupení se již po několik let v této soutěži objevují tradiční dialogy a monology ze známých divadelních her, i texty zatím naprosto neznámé. Občas jde o výstup vyňatý z nastudované celovečerní inscenace, častější je však nastudování soutěžního výstupu v podobě samostatně vystavěného monologu či dialogu. Stále častěji se objevují i monology postav z her, které jsou kompilátem jednotlivých replik vyjmutých z celkového kontextu a dohromady vytvářejících portrét postavy jako takové. Jednotliví účastníci soutěží s výstupy připravovanými pro přijímací pohovory na různé umělecké školy (u těch nejmladších), s výstupy plánovanými jako dílčí celky regulérních celovečerních divadelních představení, některým však jde jen o účast v soutěži jako takové a s další prezentací svého výstupu již nepočítají. Naprostá většina zúčastněných se vždy těší na rozborový seminář s porotou, který je nejen hodnocením hereckého výkonu, ale i společnou debatou o tématech a jejich zpracování.

V soutěži o Pohárek SČDO jde především o ukázku hereckých interpretačních i tvůrčích schopností. Někteří účastníci režírují sami sebe, jiní mají svého režiséra. K vidění bývají výstupy v prázdném prostoru s využitím světla a hudby, i výstupy v prostoru scénografem zaplněným nejrůznějším mobiliářem.

Po vyjmenování autorů předloh – Ivana Bakarič, Ludmila Ulická, Vasilij Sigarev, bratři Čapkové, Tenneessee Williams, Rob Hayes, Vladimír Zajíc, Curt Flastow, aldo Nikolaj, Vendula Borůvková, Braňo Holiček a Michaela Palaščáková – je zřejmé, že letošní soutěž byla přehlídkou kvalitního dramaturgického výběru, v některých případech šlo o doslova objevnou dramaturgii.

V letošním ročníku byly v soutěži dialogů z celkového počtu pěti výstupů tři nadprůměrně kvalitní. Ludmila Bergová a Roman Tegel nastudovali pod režijním vedením Tomáše Hradila výstup z jednoaktovky Tennessee Willamse Autodafe. Andrea Dufková a Michal Pivoňka předvedli výňatek z inscenace hry Vasilije Sigareva Ruské Loto a Ludmila Panenková spolu s Jiřinou Bartákovou zahrály výstup z Ruské zavařeniny Ludmily Ulické.

Také v mužských monolozích šlo o tři velmi vydařené výstupy: Jan Raclavský si sám z angličtiny přeložil a pro divadelní výstup upravil část z textu Roba Hayse Trapné konverzace se zvířátky. Petr Vojkůvka předvedl ukázku z tvorby neznámého autora v podobě monologu umělce oceněného vyznamenáním od prezidenta. Jaroslav Magdon zahrál postavu starého muže vyrovnávajícího se se samotou a nezájmem okolí. Výkon Jaroslava Magdona byl vrcholem celé soutěže.

Nejvyrovnanějším kláním o nejlepší herecký výkon byla kategorie monologu žen.  Ludmila Bergová předvedla Frančesku ze známé jednoaktovky Alda Nikolaje Voda a mýdlo. Eliška Weberová, jediná letošní zástupkyně celostátní soutěže mladých herců a hereček Kandrdásek SČDO, zahrála Modelku XXL Venduly Borůvkové. Jitka Borovičková si připravila výstup ze hry Braňa Holička a kolektivu herců Divadla Petra Bezruče Nejsem rasista, ale … pod názvem Pomazánkové máslo a Eva Annikki Peltonen předvedla Diamantové očko Michaely Palaščákové. 

 

Odborná porota pracující ve složení Ladislav Vrchovský, Eva Willigová a Jiří Anderle udělila následující ocenění:

Dialogy

1. místo Ludmila Panenková, Jiřina Bartáková, L.Ulická: Ruská zavařenina, Marjána, Natálie Ivanovna

2. místo  Andrea Dufková, Michal Pivoňka, V. Sigarev: Ruské loto, Galina, Nikolaj

3. místo Ludmila Bergová, Roman Tegel, T. Williams: Autodafe, Duvenetová, Eloi

Čestné uznání  Kristýna Herzinová za výtvarný návrh kostýmů motýlů v dialogu Ze života hmyzu       

Monology muži

1. místo Jaroslav Magdon, C. Flatow: Požehnané stáří, George

2. místo Petr Vojkůvka, anonym: Poděkování, Umělec

Čestné uznání  Jan Raclavský za herecký výkon v monologu Trapná konverzace se zvířátky

Monology ženy

1. místo Ludmila Bergová, A. Nicolaj: Voda a mýdlo, Frančeska

2. místo Jitka Borovičková, B. Holiček: Pomazánkové máslo

Čestné uznání  Eva Annikki Peltonen za herecký výkon v monologu Diamantové očko