Hodnocení poroty 2016

Sněhový Brněnec 2016

Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů

v Pardubickém kraji

Brněnec 8. až 10. dubna 2016

 

 

Z p r á v a p o r o t y

o s o u t ě ž n í c h p ř e d s t a v e n í c h

 

 

Na Sněhovém Brněnci vystoupilo šest venkovských souborů v šesti inscenacích, a to v tomto pořadí:

 

8. 4. v 18.00

KDO Dolní Dobrouč

Gabriel Chevalier, úprava: N. Lužná: ZVONOKOSY

Chevalierova humorná kronika si stále nachází zaujaté čtenáře, proto lze pochopit, proč si soubor zvolil tuto předlohu, navíc ve vlastní autorské dramatizaci. Knihu můžeme chápat jako kroniku vinařské obce, zaplněnou mnoha postavami, ale také jako lehce groteskní (až satirický) pohled na společenské, ba i politické poměry. Početný soubor má k dispozici velký výběr hereckých typů, v tom měl štěstí (včetně zdvojování postav v obsazení), avšak dramaturgicky i režijně zvolil cestu řazení epizod bez přesnější dějové vazby, takže nevyužity zůstaly právě ony satirické – a značně aktuální motivy. To se promítlo, především v druhé polovině, do ztráty tempa, až nepřehlednosti motivů (např. přítomnost vojska), takže oslabena zůstala i závěrečná pointa.

 

8. 4. ve 21.00

DS Ledříček Klášterec nad Orlicí

Claude Magnier, úprava B. Lišková: SEDM ŽEN NA KRKU

Soubor si dobře zvolil bláznivou komnedii osvědčeného francouzského dramatika a navíc se mohl opřít o zajímavé herecké typy. Zápletka mnoha dveří, které nabízejí úkryt postavám v pronajatém bytě, kde každý příchozí je považován za někoho jiného, než kým skutečně je, vyžaduje bohatou režisérskou i hereckou fantazii, jíž ovšem nesmí chybět přesný řád určující pak proměnlivost temporytmu. Herecky disponovaná ústřední dvojice (malíř, služka) se nejvíce přiblížila požadavkům předlohy, kde je nutné nezvolňovat tempo situací byť je sdělován text. Slov bylo někdy zbytečně moc a dialogy dalších postav upadaly do realizmu bez potřebné zkratky a nadsázky v gestice i vzájemné souhře. Hra nabízela řadu dvojsmyslů, soubor však zachoval dostatečnou míru vkusu a publikum se dobře bavilo.

 

9. 4. v 10.00

DS Bezkamen Uherčice

Josef Horáček: O SPANILÉM PRINCI

Dramaturgie představení pro děti je asi tím největším problémem, soubor sice sáhnul po rozporuplné předloze, míchající motivy klasické pohádky s rádoby modernizujícími prvky, ale realizoval představení, které mělo milou atmosféru. Zdá se, že režisérka si byla vědoma ošidnosti předlohy a vedla aktéry ke střídmému herectví, kdy se v několika postavách podařila i přesná a dětem blízká (avšak nepodbízivá) charakteristika (Královna, Rádce) i vkusná stylizace v pohádkových postavách (Černošský válečník, Japonská princezna, Samuraj, Čarodějnice). Vzhledem ke kvalitám textu se však těžko mohlo podařit sdělit logické pohádkové poselství. Jednoduše vytvořená scéna vhodně charakterizovala prostor a herci byli dětem sympatičtí.

 

 

SDO J. K. Tyl Sezemice

Zdeněk Hovorka: DARMOŠLAPKY ANEB REPETE, HOŠI!

Autor patří k plodným dramatikům a jeho hry se objevily i na profesionálních scénách. Jestliže sám autor u Darmošlapek připomíná inspiraci commedií dell´arte, pak textová předloha se tomuto typu komedie značně vzdaluje. Přílišná důvěra v nadmíru slov (včetně rýmovaných replik) pak herce svedla k přepečlivému dialogu s důrazem téměř na každém slově, takže už nezbyl čas na předpokládanou svižnost akcí (mnoho jich ani autor nepřipravil). Soubor vládne zajímavými hereckými individualitami, avšak mnohdy převládlo až psychologické rozehrávání. Nebylo vinou aktérů, že nejzajímavější situace, v nichž se něco děje, se odehrávají za kulisami a herci je pouze přicházejí sdělovat publiku, přičemž zůstávají značně nečitelné vzájemné vztahy jednotlivých postav.

 

9. 4. v 17.00

Malé divadlo Kouřim

Martin Drahovzal a MDK: …DOKUD VÁS SMRT NEROZDĚLÍ!

Inscenace vyšla ze souborové autorské dílny, byť je více než pouze inspirována filmovým scénářem o "vzestupu a pádu jednoho původně šťastného manželství". (podrobněji v nominaci!)

 

9. 4. ve 21.00

DS Tyl Králíky

Neil Simon: ŘEČI

Proslulý americký autor se ve svých nejlepších komediích prezentuje jako vynikající pozorovatel lidských slabostí, jež dokáže zpracovat v až dojímavých komediích a někdy se přiblíží až k frašce. Žel, komedie Řeči nemá onen laskavě chápavý humor, snaží se být fraškou, která je ale zatížena přemírou právě oněch řečí. Soubor poctivě usiloval o dobrou zábavu, ale právě nával řečnění tempo zpomaloval a sebelepší snaha o konverzační tón se stávala překážkou situačnímu humoru. Úcta k textu i obava, aby se nic neztratilo, to byla i pro zkušené a obětavé herce přílišná zátěž, takže ani publikum si příliš nevědělo rady, zda sleduje detektivku s překomplikovanou zápletkou či debatu s kriticko-společenským přesahem.

 

 

Přehlídka v Brněnci byla pořadatelsky bezchybně a s obdivuhodnou obětavostí zajištěna členy místního souboru, příjemná rovněž byla účast nejvyšších představitelů obce a stejně tak potěšilo vědomí, že Sněhový Brněnec má svého generálního sponzora.

 

Všech šest souborů, které zde vystoupily, splňovalo podmínky licencované přehlídky venkovských souborů, proto porota mohla oprávněně nominovat na národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou. Vzhledem k vyrovnanosti ostatních souborů však nebyla doporučena žádná z dalších inscenací.

 

Představení hodnotila a pak seminárně se souborem i případnými zájemci z řad účastníků přehlídky probírala porota ve složení: František Laurin (předseda poroty), Rudolf Felzmann, Svatava Hejralová a Petr Kolínský. Oporou porotě byla tajemnice Hana Cihlová.

 

Potěšující byl i fakt, že všechna představení měla solidní návštěvu, a to jak z řad účastníků přehlídky, tak i obyvatel obce.

 

Za porotu: R. Felzmann

 

 

Přílohy:

Nominace pro národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2016 ve Vysokém nad Jizerou

Výsledková listina SB 2016

Sněhový Brněnec 2016

Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů

v Pardubickém kraji

Brněnec 8. až 10. dubna 2016

 

N o m i n a c e

na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2016 ve Vysokém n. J.

 

Malé divadlo Kouřim

Martin Drahovzal a MDK: …DOKUD VÁS SMRT NEROZDĚLÍ!

Inscenace vyšla ze souborové autorské dílny, byť je více než pouze inspirována filmovým scénářem o "vzestupu a pádu jednoho původně šťastného manželství". Jestliže soubor takto anoncoval svou inscenaci, pak musíme považovat za chvályhodné, že vedle tématu milostného okouzlení, šťastného manželství a pak i krutě zdlouhavého rozpadu vztahu, dokázal vytvořit druhý plán (a možná, že ještě zajímavější) o podílu dvou právníků na trýznivém vzdalování se dvou blízkých lidí, až původní vztah postupně nabývá podoby zákeřné hry sahající za hranici života. Inscenace, která se pohybuje na hranici hravé komediálnosti, černého humoru a značné dávky drastiky, nikde nepřechází do naturalizmu, stále si zachovává nadhled. Představitelé manželské dvojice ve svižné nadsázce vyprávějí svůj příběh, byť po dlouhou dobu jsou vpodstatě sami na jevišti, stále nabízejí nové prvky v charakteristice, aby se nenápadně dostali k okamžikům odcizení. K vystupňování tohoto rozkladu citů ústících do vražedné nenávisti pak přispívají představitelé dvou advokátů, kteří jsou výrazně odlišeni v ovlivňování svých mandantů: muže diriguje židovský právník, jemuž protahováním procesu rozvodu narůstá tučný zisk, zatímco feministická právnička naznačuje jistý sklon k seberealizaci v sadizmu, byť ani honorář není druhotnou záležitostí. To vše sílí k závěrečnému finále, avšak zde bychom čekali ještě důraznější režijní zvládnutí narůstajícího tempa, s nímž právníci ženou své oběti až k vraždě. Přitom stále není nutné nic měnit na drastické komediálnosti. Představení má pevný řád, jedinou slabinou je chvílemi jevištní řeč, která ve snaze po civilnosti přechází do nedbalé artikulace. Hereckou ústřední čtveřici manželů a právníků pak nenápadně doplňují vtipně charakterizované epizodní role. Proměny prostředí jsou vynalézavě řešeny jednoduchou manipulací s několika skládacími artefakty, takže jistý humor nacházíme i v proměně od kuchyně, ložnice, kanceláře ap. až k hrobu. Přesná je i práce se zvukovou kulisou včetně hudby. Martina Drahovzala známe jako výborného režiséra i pedagoga mladých adeptů herectví, tentokrát přesvědčil, že stejně invenčně dokáže s dospělými herci vytvořit inscenaci pro široký okruh publika.

Za porotu: R. Felzmann