Horažďovice 2015

Letos proběhla v Horažďovicích již 32. západočeská oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla. Kromě devíti soutěžních představení byly součástí programu i tři představení nesoutěžní. Přehlídka tak již tradičně svým programem naplnila celý jeden týden. Je milým zjištěním, že v Horažďovicích si již přehlídka „vychovala“ své diváky nejen ze západočeských amatérských souborů, ale také z řad místních a většina inscenací se tak hraje před téměř plným hledištěm.

            Soutěžní představení by se dala již dle dramaturgické volby, ale také podle inscenačního přístupu rozdělit do dvou skupin. Na jedné straně byly zastoupeny velkovýpravné inscenace sázející na výpravnou scénu, jevištní efekty a velké obsazení. Na straně druhé pak byly komornější jevištní tvary, jejichž hlavní devízou byly herecké výkony a pečlivá stavba dramatických situací.

            Typickým zástupcem první skupiny byla dramatizace bestselleru Kateřiny Tučkové ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ v podání domácího souboru Tyjátr Horažďovice. Dramatizaci tohoto dokumentárního románu napsal „na tělo“ souboru Karel Šťastný, jenž je zároveň režisérem inscenace. Počin je to jistě odvážný a chvályhodný, ale inscenace narazila na svou až dogmatickou věrnost literární předloze a na nerozhodnost mezi stylizovaným a psychologicko-realistickým herectvím. Díky tomu se bohužel nepodařilo předat sdělení románu a mnozí diváci se ztráceli v ději i v časových rovinách. Dalším zástupcem této skupiny byla inscenace Shakespearovy komedie VEČER TŘÍKRÁLOVÝ od plzeňského souboru Jezírko. Toto představení také předvedlo velké obsazení a mělo vysokou ambici, ale utrpělo svým převodem z plenéru (původně bylo nazkoušeno pro křimický zámecký park) do interiéru divadla. „Živou přírodu“ nahradila projekce a nesourodé solitéry scénografie. Díky nutným přestavbám mezi jednotlivými výstupy byl pak velmi zásadně narušen temporytmus inscenace.

            Oproti tomu pak stojí dva zástupci skupiny druhé. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o inscenace s malým obsazenímm, pečlivě propracovanými hereckými výkony a vyloženými dramatickými situacemi. Mezi ně zajisté patří hra ŠŤOVÍK A PEČENÉ BARMBORY maďarského dramatika Zoltána Egressyho v podání divadelního souboru JakoHost z Plzně a také kraslická inscenace KRÁLOVNY Divadla Trosky z pera mladé autorské dvojice Roman Vencl a Michaela Doležalová. Tato dvě představení nabídla divákům dva pohledy na svět – ŠŤOVÍK A PEČENÉ BRAMBORY je hrou pro tři muže odehrávající se v šatně fotbalových rozhodčích a KRÁLOVNY  jsou naopak hrou pro tři ženy, které se setkají v jednom sanatoriu. Tyto dvě inscenace se tak dostaly do zajímavé konfrontace mužského a ženského pohledu na současný svět, který však nahlížejí s komediálním nadhledem. Zejména díky plně využitým hereckým příležitostem byla inscenace ŠŤOVÍK A PEČENÉ BRAMBORY nominována odbornou porotou (ve složení  František Zborník, Marie Caltová a Martin Vokoun) na postup na národní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2015 a KRÁLOVNY byly jako jediné doporučeny k jednání programové rady této národní přehlídky.

            Závěrem je tedy nutno shrnout, že poznáním letošní západočeské přehlídky v Horažďovicích je, že i pro amatérské divadlo platí rčení „méně je někdy více“. U publika i odborné poroty zabodovaly inscenace, které si sice zdánlivě nekladly vysoké ambice, ale do důsledku naplnily to, co se od nich očekávalo a staly se tak velkým divadelním zážitkem.