Jizerská oblast SČDO se představuje

Jednou ze sedmi samostatných oblastí Svazu českých divadelních ochotníků (známé pod zkratkou SČDO) je oblast Jizerská. Přestože jednotlivé oblasti SČDO se zpravidla vytvářejí nezávisle na územním uspořádání a členění, ta naše se rozkládá na společném území Libereckého kraje a sdružuje sedmnáct ochotnických divadelních souborů působících v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Společným jmenovatelem je dosah a blízkost Jizerských hor a odtud pochází název oblasti.

Členská základna je tvořena zástupci ze všech sdružených souborů a každý soubor má také svého zástupce v užším orgánu oblasti, tzv. předsednictvu, které se pravidelně schází, setkává a na těchto schůzkách se vzájemně informuje o tom, co, kde a kdy se hraje a připravuje.

Jizerská oblast sdružuje soubory z Desné v Jizerských Horách, Slané, Josefova Dolu, Tanvaldu, Lomnice nad Popelkou, Lučan nad Nisou, Semil, Železného Brodu, Jilemnice, Nové Vsi nad Popelkou, Nového Města pod Smrkem, Frýdlantu a Olešnice u Turnova. Součástí oblasti je také ctěný a vážený soubor Krakonoš z Vysokého nad Jizerou, kde se ochotnické divadlo bez větších přestávek hraje již od roku 1786. Za poslední dva roky se můžeme pochlubit hned třemi novými soubory, které v naší oblasti vznikly a připojily se k nám, čímž jsme do našich řad získali další členy, kterých je tak dohromady už kolem sedmdesáti.

Posláním celé oblasti je podílet se na rozvoji činností divadla ochotnického a loutkového, uměleckého přednesu a dalších forem scénického projevu a přispívat k jejich uplatnění ve společenském životě. Své poslání realizujeme tím, že vyhlašujeme a organizujeme tradiční postupovou přehlídku Josefodolské divadelní jaro a nově také postupový Pohárek monologů a dialogů v Železném Brodě. Dále pečujeme o vzdělávání členů sdružených souborů formou různých kursů, udělujeme ocenění a vyznamenání, a popularizujeme veškeré divadelní aktivity. Za zmínku stojí také to, že se nám daří stále více informací dostat k divákům a návštěvníkům kulturních akcí elektronickou cestou, což vnímáme jako nezbytný předpoklad pro pořádání jakýchkoliv budoucích akcí a událostí.

V květnu 2014 bylo zvoleno nové vedení Jizerské oblasti a novou předsedkyní se stala paní Vladimíra Koďousková. Do jejího týmu, který bude následujících pět let zodpovídat za všechny aktivity, byli dále zvoleni pan Radek Šmíd jako místopředseda, paní Dana Hozdová jako hospodářka, paní Hanička Dohnalová jako jednatelka a slečna Kristýna Hofericová jako zapisovatelka.

Jizerská oblast SČDO se může pochlubit vysokou tvůrčí aktivitou napříč všemi soubory, což dává příslib další budoucnosti ochotnického divadla a kultury v tomto regionu.

Za JO SČDO, Radek Šmíd, místopředseda