Odborná porota Třešťského divadelního jara 2015

pracovala ve složení Ladislav Vrchovský (předseda poroty),
Jaromír Hruška a Jiří Juráš, udělila tato čestná uznání a ceny.

Odborná porota nominovala k postupu na Divadelní Piknik Volyně inscenaci Zelňačka v podání DS Žďár.
Dále odborná porota doporučila na Divadelní Piknik Volyně incenaci Nebezpečné známosti v podání DS Jiří Poděbrady.