Pohárek SČDO 2017

Protokol

 o průběhu zpč. oblastní přehlídky Pohárek SČDO 2017

 

Místo konání              Horšovský Týn

Datum konání             11. února 2017

Vyhlašovatel               Zpč.  Svaz českých divadelních ochotníků v Plzni

Pořadatelé                  Městské kulturní středisko v Horšovském Týně

                                   Divadelní soubor MKZ v Horšovském Týně

                                   Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni

 

 

Odborná porota         Eva Willigová, režisérka, předsedkyně, Plzeň

                                       Petra Richter Kohutová, dramaturg, Karlovy Vary

                                    Petr Richter, herec, režisér, Karlovy Vary

                                       Hana Šiková, tajemnice poroty, Plzeň

 

 

 

Kategorie a počet výstupů

                                               Počet přihlášených                            Počet zúčastněných

Monolog muži                                               1                                                         1

Monolog ženy                                     3                                                         3

Dialog                                                  2                                                        2

C e l k e m                                           9                                                         9  soutěžících

 

 

Výsledky oblastního kola a doporučení na národní přehlídku Pohárek SČDO 2017

 

Monology  ženy

1. Marcela Ž. Švejdová, Žumbera Plzeň

István Örkény: Kočičí hra, Myška

           

2. Klára Machová,  Hyjta ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

Vladimíra Černajová: Trable čápa doručovatele, Čáp

 

2. Alžběta Johánková, Hyjta ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

Lenka Treglová: Bajka o hadovi a uzlech, Vypravěč

 

Dialogy                                                                                                    

1. Alžběta Johánková, Klára Machová, Barbora Kaplanová, Hyjta ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

Arnošt Goldflam: Ženy a panenky, Žena 1, Žena 2, Panenka

 

2. Alena Křivancová, Magdaléna Kunderová, Žumbera Plzeň

István Örkény: Kočičí hra, Erži, Gisela

 

 

Monolog muži

Cena za dramaturgii Petrovi  Vojkůvkovi, Podividlo ažažAš  za monolog Světlany Alexijevičové: Zinkoví chlapci

 

 

Kontakty

Kategorie        Jméno             Adresa           mobil           e-mail

 

Monology      

Marcela Ž. Švejdová, Žumbera Plzeň

Vilová 445, 330 03 Chrást, marcelka.svejdova@gmail.com     mobil 605 299 850

 

Klára Machová, Hyjta ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

Vodní 31, 34401 Domažlice, machova.klara@mail.cz           mobil 722 211 989

 

Alžběta Johánková, Hyjta ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

Kout na Šumavě 214, 345 02, betyjohankova@seznam.cz    mobil 723 827 849

           

 

Dialogy 

Alžběta Johánková, Klára Machová, Barbora Kaplanová

Dana Žáková, Doubova 438, 344 01 Domažlice, zakova.dana@seznam.cz  mobil 777 592 668

 

Alena Křivancová, Magdaléna Kunderová, Žumbera Plzeň

Alena Křivancová, Hornická 262, 330 21 Líně, a.krivancova@seznam.cz  mobil 723 110 456

 

 

Tajemnice poroty

Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, mobil 605 200 065, hana.sikova@atlas.cz

                    

 

Zdůvodnění nominací a doporučení:

 

Monology ženy

Nominace:

Marcela Žandová Švejdová – István Örkény: Kočičí hra

Za použití úsporného, ve výrazu minimalistického herectví, podpořeného vysokou kulturou jevištní mluvy, podala Marcela Švejdová v monologu Myšky z Örkenyho vavříny ověnčené Kočičí hry výkon navýsost přesvědčivý a pravdivý. Porota ji díky všem těmto pozitivům nominovala na národní přehlídku.

 

Doporučení:

Klára Machová – Vladimíra Černajová: Trable čápa doručovatele

Šťastnou ruku měla Klára Machová, když si vybrala pro svůj monolog text mladé autorky osobitého humoru – Vladimíry Černajové. Předloze samotné nezůstává nic dlužna, interpretuje ji s přirozenou hravostí, pochopením a jemnou nadsázkou. Kladem vystoupení je navíc výtvarná čistota. Porota doporučuje k účasti na národní přehlídce.                                  

 

 

Alžběta Johánková – Lenka Treglová: Bajka o hadovi a uzlech

Navzdory tomu, že porota měla se samotnou předlohou problémy (Bajka o hadovi a uzlech z Antistresových omalovánek není monologem v pravém slova smyslu, ale textem vhodným spíše pro interpretaci v kategorii umělecký přednes), vlastní realizací Alžběta Johánková o opodstatněnosti své volby přesvědčila. Nebojí se poslouchat své tělo, její výstup je výpovědí o člověku, jenž se sám sešněrovává a ztrácí tak svobodu – sám si dělá své životní „uzly“, jež ho následně vedou k osvobození. Porota doporučuje k účasti na národní přehlídce.

 

Dialogy

Nominace:

Alžběta Johánková, Klára Machová a Barbora Kaplanová: Ženy a panenky

Z Goldflamovy sondy do života rodiny, sestávající z 5 osob ženského pohlaví + jedné panenky, byla pro soutěžní vystoupení zvolena scéna úvodní, v níž nejprve sedmiletá dívenka rozmlouvá se svými panenkami, posléze se připojuje postava druhá – kontroverzní, aby v samotném závěru došlo k „oživení“ jedné z panenek – v podání třetí z hereček. Tato alegorická Goldflamova hra o dítěti v nás, o tom, co je živé, co pravdivé, nabízí dívkám zajímavou hereckou příležitost. Za režijního vedení Dany Žákové našly přesnou charakteristiku postav, nepostrádající Goldflamovu poetiku. Dialog byl předveden se smyslem pro humor, jednalo se o svěží, výtvarně čisté, vyvážené a přesvědčivé vystoupení, jež porota nominovala na národní přehlídku.

 

Doporučení:

Alena Křivancová a Magdaléna Kunderová: Kočičí hra

Dialog sester – Erži Orbánové a Gizely z Kočičí hry Istvána Örkényho přijaly obě protagonistky za svůj, text dokonale rozklíčovaly a soustředěně vyložily. K nejsilnějším momentům vystoupení patří závěrečná výpověď Erži v podání Aleny Křivancové, která především díky hereččině niternému herectví vyznívá bolestně pravdivě. Jisté rezervy nabízí využití civilnějšího hereckého projevu u postavy Gizely. Silný dopad textu, s pochopením pro detail, umocněný dobrou kulturou řeči se soustředěnou hereckou drobnokresbou ve výkonech obou hereček vedly porotu k rozhodnutí doporučit dialog na národní přehlídku.

 

 

Zpč. oblastní přehlídky Pohárek a Kandrdásek se uskutečnily za finanční spoluúčasti Plzeňského kraje a za podpory Města Horšovský Týn.

 

 

V Plzni dne 15.2.2017

 

 

 

Zpracovala:

Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO