Pohárek SČDO – Memoriál Zdeňka Kokty

Letošní ročník soutěže

opět ukázal sílu herecké složky v kontextu divadelní inscenace.

 

Národní kolo soutěže Pohárek SČDO - Memoriál Zdeňka Kokty proběhlo ve dnech 8. - 10. června ve Velké Bystřici u Olomouce. Pořadatelem republikového finále soutěže v divadelních monolozích a dialozích byl stejně jako v letech minulých Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice. Soutěž finančně podpořili obec Velká Bystřice, Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury ČR.

Do finálového kola letos postoupilo celkem šest monologů, z toho tři v kategorii monolog muži a tři v kategorii monolog ženy, a sedm dialogů. Mezi účastníky převažovali divadelníci, případně studenti uměleckých škol z Karlovarského, Ústeckého, Olomouckého a Libereckého kraje.

Co se dramatických, literárních a dokonce i filmových předloh týká, převažovaly až na  tři výjimky  kvalitní texty od světoznámých autorů. Zastoupeni byli například bratři Wachovští (film V jako Vendetta), Zdeněk Svěrák (Radovanovy radovánky), Tennessee Wiliams (Skleněný zvěřinec), Marina Carr (Maja), Jim Cartwright (Dva), Susana Torres Molina (Ona), William Saroyan (Jednou kolem bloku), Federico Garcia Lorca (Dům Bernardy Alby).

Z hlediska kvality předvedených výkonů úrovně národní přehlídky nedosahoval jediný výstup – dialog Vlasty a Lumíra ze hry F. R. Čecha v provedení Marcely Čaňové a Jana Smejkala Dívčí válka, a to jak vzhledem k výběru předlohy tak vzhledem ke kvalitě hereckých výkonů. Všechna ostatní soutěžní vystoupení obsahovala dobré, místy nadprůměrné a místy dokonce vrcholné herecké výkony, a to jak v monolozích, tak zejména v dialozích. Ukazuje se, že v těch krajích, kde je síť kvalitních Základních uměleckých škol s nabídkou studia dramatického oboru, vyrůstají talentovaní budoucí studenti konzervatoří, případně vysokých škol uměleckého směru. Tak trochu záhadou je nízká nebo téměř žádná účast soutěžících z krajů, kde existují neprofesionální divadelní soubory disponující kvalitními herci. Tato poznámka se týká především krajů Jihočeského, Středočeského a Zlínského.

Odborná porota, která pracovala ve složení Eva Wiligová, Jiří Andrle a Ladislav Vrchovský, konstatovala stále ještě převažující velkou rezervu v kvalitě mluvního projevu u velké většiny soutěžících. Týká se to nejen artikulace, ale i práce s hlasem, s intonací, zejména pak v oblasti jednání slovem. Také režijní složka u předváděných výkonů, například co se pohybu herce v prostoru a využití jevištního prostoru jako takového týká, by zasluhovala více pozornosti. Výkony, které byly oceněny, ale shora zmíněné rezervy nevykazovaly.

V kategorii monolog muži zvítězil Daniel Bleha z monologem Toma ze hry T. Willamse Skleněný zvěřinec. Herec dobře vystihl charakter postavy, a věrohodně zobrazil zejména Tomův vztah k vlastní matce. V kategorii monolog ženy vynikla Eva Annikki Peltonen s monologem Laury opět ze hry Skleněný zvěřinec. Také tato herečka věrohodně vyjádřila bolestný život postavy Laury ze slavné hry, dívky potýkající se s tělesným postižením.

V kategorii dialog byly oceněny čtyři soutěžní výkony, dva se umístily na prvním a dva na třetím místě, druhé místo nebylo uděleno. Zvítězili Martin Markoš a Roman Winter s dialogem ze hry W. Saroyana Jednou kolem bloku spolu s Lubošem, Štěpánem a Markem Himlem, kteří předvedli dialog Marleyho a Irionda ze hry S. T. Moliny Ona. Kvalitní předlohy obsahovaly velké herecké příležitosti, kterých všichni čtyři soutěžící využili. Další dva dialogy, které získaly třetí místa v soutěži, byly: dialog ze hry J. Cartwrighta Dva v provedení Romana Tegela a Evy Annikki Peltonenové a dialog hostinského Randy a servírky Metelkové, známý především z televizní inscenace Františka Vlčka st. Bohouš v provedení Petra Vaňka a Jitky Smejkalové. Mezi umístěnými na prvních a třetích místech byl sice znatelný rozdíl, přesto však všichni soutěžící „doběhli do cíle v rozdílu setin sekund“, použijeme-li sportovní terminologii.

V nedávné minulosti se vítězové soutěže Pohárek SČDO představovali také publiku národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim v tak zvaném „defilé vítězů“. Letošní úroveň soutěže byla natolik vysoká, že by si toto defilé diváci ve Vysokém nad Jizerou zcela jistě užili.

Ladislav Vrchovský