Předsednictvo SČDO

Pozvánka

na jednání Předsednictva SČDO, které se koná v neděli 22. března 2015 od 10.00 hod. v sídle Nad Primaskou 15, Praha 10 - Strašnice

Návrh programu:    referuje:

    1)    kontrola úkolů z minulého jednání     př. Hejral

    2)    zpráva o činnosti sekretariátu SČDO za poslední období př. Hejral

    3)    zpráva o činnosti rady SAL za poslední období, přehlídky př. Pop

    4)    zpráva o hospodaření za rok 2014    př. Kalašová

    5)    informace o D1H    př. Šiková

    6)    informace o oblastních přehlídkách Pohárku a Kandrdásku ředitelé přehlídek

    7)    informace o režisérské škole     př. Čech

    8)    morální ocenění př. Panenka, zástupci oblastí

    9)    zprávy z oblastí    zástupci oblastí

    10)    různé

    11)    usnesení

Ludmila Panenková

tajemnice