Protokol 47. ročníku národní přehlídky Pohárek SČDO 2019

Memoriál Zdeňka Kokty

7. -9. 6. 2019  Kulturní dům Velká Bystřice

 

Vyhlašovatel  SČDO

Pořadatelé Osvětová beseda Velká Bystřice, SČDO

Odborná porota

Ladislav Vrchovský – předseda poroty

Eva Willigová

Jiří Anderle

Hana Šiková – tajemnice poroty

 

Ředitel přehlídky

Tomáš Hradil

Program přehlídky
Pátek 7.6.

19:30   vystoupení hosta přehlídky –  Divadelní spolek Kroměříž

             Ira Levin: Veroničin pokoj.

                       

Sobota 8.6

12:30   zahájení přehlídky, dialogy

15:00   monology muži

16:00   monology ženy

20:00   defilé vítězů, vyhlášení výsledků            

Neděle 9.6.

09:00   rozborový seminář

 

Kategorie a počet výstupů

                               Počet přihlášek     účast

Monology ženy           4                      4

Monology muži          6                      4

Dialogy                       5                      5

 

Celkem soutěžilo 19 účastníků, kteří byli nominováni z oblastních přehlídek v České Lípě, Horšovském Týně, Brně, Velké Bystřici a z národního kola Kandrdásek v Brandýse nad Labem.

 

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

 

Dialogy

1. místo Ludmila Panenková, Jiřina Bartáková, L.Ulická: Ruská zavařenina, Marjána, Natálie Ivanovna

2. místo  Andrea Dufková, Michal Pivoňka, V. Sigarev: Ruské loto, Galina, Nikolaj

3. místo Ludmila Bergová, Roman Tegel, T. Williams: Autodafe, Duvenetová, Eloi

 

Čestné uznání  Kristýna Herzinová za výtvarný návrh kostýmů motýlů v dialogu Ze života hmyzu        

Monology muži

1. místo Jaroslav Magdon, C. Flatow: Požehnané stáří, George

2. místo Petr Vojkůvka, anonym: Poděkování, Umělec

 

Čestné uznání  Jan Raclavský za herecký výkon v monologu Trapná konverzace se zvířátky

 

 

Monology ženy

1. místo Ludmila Bergová, A. Nicolaj: Voda a mýdlo, Frančeska

2. místo Jitka Borovičková, B. Holiček: Pomazánkové máslo

 

Čestné uznání  Eva Annikki Peltonen za herecký výkon v monologu Diamantové očko

 

          

D o p o r u č e n í

 

Doporučit programové radě a ředitelce Krakonošova divadelního podzimu defilé účastníků Pohárku SČDO 2019

 

Defilé vítězů a účastníků Pohárku SČDO 2019

 

1)Andrea Dufková, Michal Pivoňka, V. Sigarev: Ruské loto, Galina, Nikolaj

2)Petr Vojkůvka, anonym: Poděkování, Umělec

3)Ludmila Bergová, Roman Tegel, T. Williams: Autodafe, Duvenetová, Eloi

4)Jitka Borovičková, B. Holiček: Pomazánkové máslo

5)Ludmila Bergová, A. Nicolaj: Voda a mýdlo, Frančeska

6)Ludmila Panenková, Jiřina Bartáková, L.Ulická: Ruská zavařenina, Marjána, Natálie Ivanovna

7)Jaroslav Magdon, C. Flatow: Požehnané stáří, George

 

 

Národní přehlídka Pohárek SČDO 2019 se uskutečnila za finanční spoluúčasti MK ČR, Olomouckého kraje, Města Velká Bystřice a dalších sponzorů.

 

 

 

 

Zapsala dne 11.6.2019

Hana Šiková