Protokol o průběhu zpč. oblastní přehlídky Pohárek SČDO 2020

 

Místo konání               Horšovský Týn

Datum konání             15. února 2020

Vyhlašovatel               Zpč.  Svaz českých divadelních ochotníků v Plzni

Pořadatelé                  Městské kulturní středisko v Horšovském Týně

                                    Divadelní soubor MKZ v Horšovském Týně

                                    Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni

 

 

Odborná porota          Eva Willigová, režisérka, předsedkyně poroty

Vilém Dubnička, režisér, herec

                                       Jindřich Kout, herec

                                       Hana Šiková, tajemnice poroty, Plzeň

 

 

 

Kategorie a počet výstupů

                                               Počet přihlášených                             Počet zúčastněných

Monolog muži                                     2                                                         2

Monolog ženy                                      -                                                          -

Dialog                                                 -                                                          -

C e l k e m                                            2                                                           2 

 

 

Výsledky oblastního kola a doporučení na národní přehlídku Pohárek SČDO 2020

 

Monology  muži

1. Richard Kolek, Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn

Guy de Maupassant, Vladimír Zajíc: Kulička, Kočí dostavníku         

 

 

 

Zdůvodnění doporučení:

 

Monolog muži

 

Doporučení:

Richard Kolek, Guy de Maupassant, Vladimír Zajíc: Kulička, Kočí dostavníku        

 

Myšlenky z novelistické povídky Kulička, líčící příběh nevěstky, jež svou lidskostí zahanbuje v době francouzsko-pruské války sobecké měšťáky, si vybral pro podklad monologu Kočího dostavníku Richard Kolek.  Figuře - u Guy de Maupassanta pouze okrajové – vkládá dramatizátor předlohy Vladimír Zajíc do úst repliky postav jiných, včetně pískání revoluční vlastenecké hymny „demokrata“ Corduneta, která celý výstup rámuje.  Kočí dostavníku se tak stává pozorovatelem společenského dění. Richard Kolek je interpret zkušený, vybavený dobrou hlasovou technikou, umí pracovat s prostorem a jeho herectví nepostrádá přirozené kouzlo osobnosti. Bylo by ale dobré, aby na svém pojetí postavy ještě zapracoval a ukázal, zda jeho Kočí dostavníku je pouhým „taxikářem“, který dění kolem sebe jenom komentuje nebo přesvědčeným revolucionářem, u něhož je patrný vlastní kritický názor.

 

 

 

Zpč. oblastní přehlídka Pohárek SČDO se uskutečnila za finanční spoluúčasti Plzeňského kraje a za podpory Města Horšovský Týn.

 

 

V Plzni dne 17.2.2020

 

 

 

Zpracovala:

Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO