Protokol Pohárek 2017

XLV. ročníku národní přehlídky Pohárek SČDO 2017

Memoriál Zdeňka Kokty

9. - 11. 6. 2017  Kulturní dům Velká Bystřice

Článek o Pohárku SČDO.pdf (103,7 kB)

 

Vyhlašovatel:  SČDO

Pořadatelé: Osvětová beseda Velká Bystřice, SČDO

Odborná porota:

Ladislav Vrchovský – předseda poroty

Eva Willigová-Koutová

Jiří Anderle

Hana Šiková – tajemnice poroty

 

Ředitel přehlídky

Tomáš Hradil

Program přehlídky
Pátek 9.6.

19:30   Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín

            Doleželová,Vencl: Když se zhasne

                       

Sobota 10.6

09:00   Prezence a technické zkoušky

12:30   zahájení přehlídky, dialogy

15:00   monology muži

16:30   monology ženy

20:00   defilé vítězů, vyhlášení výsledků      

Neděle  11.6.

09:00   rozborový seminář

 

 

Kategorie a počet výstupů

                                  

Monology ženy                7                  

Monology muži                4                 

Dialogy                               4                            

 

Celkem soutěžilo 21 účastníků, kteří byli nominováni z oblastních přehlídek v České Lípě, Železném Brodě, Horšovském Týně, Velké Bystřici, Bystřici u Benešova, Ostravě a z národní přehlídky Kandrdásek 2017 v Brandýse nad Labem.

 

 

 

 

Výsledky

 

Monology ženy

1. místo Marcela Žandová Švejdová, István Örkény: Kočičí hra, Myška

2. místo Zdeňka Kulová, Willy Russell: Shirley Valentine, Shirley Valentine

3. místo Julie Stejskalová, Petr Kolečko: Kauza Salome, Salome

Čestné uznání   Eva Annikki Peltonen, Irena Dousková: Hrdý Budžes, Helena Součková

 

 

Monology muži

1. místo  Marcel Stejskal, Aldo Nicolaj: Solidarita, Bruno

2. místo  Lukáš Frydrych, Vlastimil Peška: Jeppe a Pán Bůh v kraťasech, Jeppe

 

 

Dialogy

1. místo Ondřej Benda, Lukáš Vlček, Lenka Ferenz, Marck Camolleti: A do pyžam, Bernard, Robert, Brigitte

2. místo Vlaďka Koďousková, Ladislav Koďousek, Aldo Nicolaj: Šestkrát do černého, Žena, Muž

 

          

D o p o r u č e n í

 

Doporučit programové radě a ředitelce Krakonošova divadelního podzimu defilé účastníků Pohárku SČDO 2017

 

Defilé vítězů a účastníků Pohárku SČDO 2017

 

1. Vlaďka Koďousková, Ladislav Koďousek, Aldo Nicolaj: Šestkrát do černého, Žena, Muž

2. Eva Annikki Peltonen, Irena Dousková: Hrdý Budžes, Helena Součková

3. Julie Stejskalová,Petr Kolečko: Kauza Salome, Salome

4. Lukáš Frydrych, Vlastimil Peška: Jeppe a Pán Bůh v kraťasech, Jeppe

5. Zdeňka Kulová, Willy Russell: Shirley Valentine, Shirley Valentine

6. Marcela Žandová Švejdová, István Örkény: Kočičí hra, Myška

7. Marcel Stejskal, Aldo Nicolaj: Solidarita, Bruno

8. Ondřej Benda, Lukáš Vlček, Lenka Ferenz, Marck Camolleti: A do pyžam, Bernard, Robert, Brigitte

 

 

Národní přehlídka Pohárek SČDO 2017 se uskutečnila za finanční spoluúčasti MK ČR, Olomouckého kraje, Města Velká Bystřice a dalších sponzorů.

 

 

 

 

Zapsala dne 13.6.2017

Hana Šiková

 

Odkaz na web Amatérské scény