Protokol radnického dráčku 2018

P r o t o k o l  

XXV. zpč. oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti

RADNICKÝ DRÁČEK 2018

 

Místo konání:               Kulturní dům „U růže“ v Radnicích

Datum konání:             12. – 13. května 2018

Vyhlašovatel:                Zpč. Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň

Pořadatelé:                   Spolek divadelních ochotníků v Radnicích

              Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni

                                     

Odborná porota:        Jaroslav Kodeš, režisér – předseda poroty

Eva Kodešová, herečka, pedagožka

            Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO

Tajemnice poroty:      Václava Krocová, Spolek divadelních ochotníků

 

 

Průběh a výsledky přehlídky:

 

Sobota 12. května

10:00   VÝSKUM – VÝznamná SKUpina UMělců, Plzeň

            Dominika Karlová: Kam čerti nesmějí?

            Režie: divadelní soubor VÝSKUM

                                  

14:00  Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

            Stanislav Tomek: Dorotka a Pentlička

            Režie: Jan Mareš

                       

16:00   Divadlo ŠUS

                        podle bratří Grimmů zdramatizoval Pavel Polák: Červená Karkulka

            Režie: Miroslava Šulcová

                       

19:00   Koncert pěveckého sboru Cantate Rokycany v kostele sv.Václava

20:30   Společenský večer

 

 

Neděle 13. května

10:00   HISTRIO Plzeň

            Martina Macáková: Polívka se vaří  

            Režie: Martina Macáková

                         

13:00   Divadlo ŠUS

Ulhaná princezna

            Režie:  Miroslava Šulcová

                                                 

14:00   Vyhodnocení přehlídky a závěr

 

 

 

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

 

České uznání

 

Izabela Tomiová za herecký výkon v roli Princezny v inscenaci Kam čerti nesmějí Divadla VÝZKUM Plzeň

 

 Ceny

 

Dominika Karlová za herecký výkon v roli Čerta v inscenaci Kam čerti nesmějí Divadla VÝZKUM Plzeň

 

Ivana Malatová za herecký výkon v roli Čarodějnice Rozáry v inscenaci Polívka se vaří Divadla Histrio Plzeň

 

 

Martině Macákové za dlouholetý autorský přínos tvorby pro děti

 

 

 

Na národní přehlídku Popelka 2018 v Rakovníku nebyla doporučena žádná inscenace.

 

 

Zpč. oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Radnice.

 

 

V Plzni dne 14. května 2018

 

 

Zpracovala: Václava Krocová