Protokol XLIII. ročníku národní přehlídky Pohárek SČDO 2015

Memoriál Zdeňka Kokty

5. -7. 6. 2015 Orlovna Velká Bystřice

 

Vyhlašovatel:  SČDO

Pořadatelé: Osvětová beseda Velká Bystřice, SČDO

Odborná porota:

Ladislav Vrchovský – předseda poroty

Eva Willigová-Koutová

Jiří Anderle

Hana Šiková – tajemnice poroty

 

Ředitel přehlídky

Tomáš Hradil

Program přehlídky
Pátek 5.6.

19:30   vystoupení hosta přehlídky – ŠAMU Štítina

            Jaromír Břehový: Zátiší s loutnou

                       

Sobota 6.6

11:00   zahájení přehlídky, monolog muži

13:00   monology ženy

15:00   dialogy

19:00   defilé vítězů, vyhlášení výsledků

             Vystoupení hosta přehlídky – DS Domu kultury Krupka  Ať žijí nebožtíci             

Neděle  7.6.

09:00   rozborový seminář

 

Kategorie a počet výstupů

                               Počet přihlášek      účast

Monology ženy                6                  6

Monology muži                2                 2

Dialogy                              5                             5

 

Celkem soutěžilo 19 účastníků, kteří byli nominováni z oblastních přehlídek v České Lípě, Železném Brodě, Horšovském Týně, Velké Bystřici, Brně,  Bystřici u Benešova a z národní přehlídky Kandrdásek 2015 v Brandýse nad Labem.

 

Výsledky

 

Monology ženy

1. místo Ludmila Panenková, Alina Cadariu Nelega: Amalia dýchá zhluboka, Amalia

2. místo Klára Machová, Jean Anouilh: Skřivánek, Jana

3. místo Eva Seemannová, Marie Tesař: Poltergeist, Poltergeist

 

Čestné uznání

Ivana Halamová, Mario Gelardi: Zlomatka, Matka

Ludmila Formáčková Pešatová, Willy Russel: Shirley Valentine, Shirley

 

Monology muži

1. místo  - neuděleno

2. místo Jan Raclavský, Lukáš Pavelka: Tichej déšť, Muž

3. místo  Petr Vojkůvka, Roman Sikora: Smrt talentovaného vepře, Prase

 

Dialogy

1. místo Terezie Soběslavová, Lenka Skalická, Kristýna Čermáková, Václav Havel: Ela, Hela a stop, Ela, Hela, řidič

2. místo Martin Markoš, Roman Winter, Květa Legátová: Noc s Bystrozrakým, Bystrozraký, Princ

3. místo Růžena Dvořáková, Dagmar Maierová, Karel Čapek: Marta a Marie, Marta, Támar

 

Hlavní cena přehlídky 

Terezie Soběslavová, Lenka Skalická, Kristýna Čermáková, Václav Havel: Ela, Hela a stop        

          

D o p o r u č e n í

 

Doporučit programové radě a řediteli Krakonošova divadelního podzimu defilé účastníků Pohárku SČDO 2015

 

Defilé vítězů a účastníků Pohárku SČDO 2015

 

1. Jan Raclavský, Lukáš Pavelka: Tichej déšť, Muž

2. Eva Seemannová, Marie Tesař: Poltergeist, Poltergeist

3. Martin Markoš, Roman Winter, Květa Legátová: Noc s Bystrozrakým, Bystrozraký, Princ

4. Klára Machová, Jean Anouilh: Skřivánek, Jana

5. Ludmila Panenková, Alina Cadariu Nelega: Amalia dýchá zhluboka, Amalia

6. Terezie Soběslavová, Lenka Skalická, Kristýna Čermáková, Václav Havel: Ela, Hela a stop, Ela, Hela, řidič

 

 

Národní přehlídka Pohárek SČDO 2015 se uskutečnila za finanční spoluúčasti MK ČR, Olomouckého kraje, Města Velká Bystřice a dalších sponzorů.

 

 

 

 

 

Zapsala dne 8.6.2015

Hana Šiková