Protokol XLVI. ročníku národní přehlídky Pohárek SČDO 2018

8.-10.6.2018 Orlovna Velká Bystřice

 

Vyhlašovatel:  SČDO

Pořadatelé: Osvětová beseda Velká Bystřice, SČDO

Odborná porota:

Ladislav Vrchovský – předseda poroty

Eva Willigová-Koutová

Jiří Anderle

Hana Šiková – tajemnice poroty

 

Ředitel přehlídky

Tomáš Hradil

Program přehlídky
Pátek 8.6.

19:30   vystoupení hosta přehlídky – Divadelní spolek Karel Čapek Děčín

            Joan Schirley: Vražda sexem

                       

Sobota 9.6

12:30   zahájení přehlídky, monology muži

14:00   monology ženy

16:00   dialogy

20:00   defilé vítězů, vyhlášení výsledků            

Neděle 8.6.

09:00   rozborový seminář

 

Kategorie a počet výstupů

                               Počet přihlášek      účast

Monology ženy                4                   3

Monology muži                4                 3

Dialogy                               7                            7

 

Celkem soutěžilo 20 účastníků, kteří byli nominováni z oblastních přehlídek v České Lípě, Železném Brodě, Horšovském Týně, Brně a Velké Bystřici.

 

Výsledky

 

Monology ženy

2. místo Eva Annikii Peltonen, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Laura

   Valerie Veselá, autor neznámý: Projev, Politička

3. místo Eva Dědičová, Marina Carr: Maja, Babi Fraochlán

 

Monology muži

1. místo Daniel Bleha, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Tom

2. místo Lukáš Frydrych, Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky, Radovan

3. místo Zdeněk Hrbek, bratři Wachovští: V jako vendeta, Inspektor Finch

 

Dialogy

1. místo Luboš Štěpán, Marek Himl, S. T. Molina: Ona, Marley, Iriondo

 Martin Markoš, Roman Winter, W. Saroyan: Jednou kolem bloku, Jimmy London, Philip Judah

3. místo Roman Tegel, Eva Annikki Peltonen, Jim Cartwight: Dva, Roy, Lesley

Petr Vaněk, Jitka Smejkalová, František Vlček st.: Bohouš, Hostinský Alois Randa, Miluše   

Metelková

 

Čestné uznání

Jitka Doležalová za herecký výkon v roli Adély v dialogu F. G. Lorcy: Dům Bernardy Alby       

          

D o p o r u č e n í

 

Doporučit programové radě a ředitelce Krakonošova divadelního podzimu defilé účastníků Pohárku SČDO 2018

 

Defilé vítězů a účastníků Pohárku SČDO 2018

 

1. Roman Tegel, Eva Annikki Peltonen, Jim Cartwight: Dva, Roy, Lesley

2. Lukáš Frydrych, Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky, Radovan

3. Valerie Veselá, autor neznámý: Projev, Politička

4. Petr Vaněk, Jitka Smejkalová, František Vlček st.: Bohouš, Hostinský Alois Randa, Miluše Metelková

5. Eva Annikii Peltonen, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Laura

6. Luboš Štěpán, Marek Himl, S. T. Molina: Ona, Marley, Iriondo

7. Daniel Bleha, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Tom

8. Martin Markoš, Roman Winter, W. Saroyan: Jednou kolem bloku, Jimmy London, Philip Judah

 

 

Národní přehlídka Pohárek SČDO 2018 se uskutečnila za finanční spoluúčasti MK ČR, Olomouckého kraje, Města Velká Bystřice a dalších sponzorů.

 

 

 

 

 

Zapsala dne 11.6.2018

Hana Šiková