Protokol ŽDL 2016

P r o t o k o l

o průběhu a výsledcích 45.  zpč. oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů 

Žlutické divadelní léto 2016

 

Místo konání:             Dům kultury ve Žluticích

Datum konání:            27. 5. – 29. 5. 2016

Vyhlašovatel:              Zpč. oblastní předsednictvo SČDO v Plzni

Pořadatelé:                 Město Žlutice

                                   Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota:        Rudolf Felzmann, režisér, předseda poroty

                                   Máša Caltová, dramaturgyně DJKT Plzeň

                                   František Hromada, režisér

Tajemnice poroty:      Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO

 

Průběh a výsledky přehlídky:

 

Pátek 27.5.

20,00 hod.       Divadelní soubor ŽLUTIČAN Žlutice

                         Pavel Trtílek, Jan Krupa: Můj krásný svět

 

Sobota 28. 5.

14:00               Divadlo Kapsa Andělská Hora (nesoutěžní)

                        Podle pohádky bratří Girmmů:  Zvířátka a loupežníci

  

17:00               Divadelní soubor „Kolofantí“, o.s. Koloveč

                        Martin Volf:  Srovnej mu tu čepici

 

20:00               Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn

                        Vladimír Zajíc: Touché a Vlčpanna

 

Neděle 29.5.

10:00               Divadelní spolek Trosky Kraslice

                        Josef Beran: Jak vysloužilá zvířátka napravila loupežníky (nesoutěžní)

 

11:30               Seminář a závěrečné vyhodnocení přehlídky

 

 

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

 

Čestná uznání za herecké výkony

Jana Konopíková za roli Zdeňky v inscenaci Můj krásný svět Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Jiřina Kopplerová  za roli Bětky v inscenaci Můj krásný svět Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Tereza Hájková za roli  Andrey  v inscenaci Srovnej mu tu čepici Divadelního souboru Kolofontí Koloveč

Anna Behenská  za roli Ošetřovatelky Pavlíny v inscenaci Srovnej mu tu čepici Divadelního souboru Kolofontí Koloveč

Hana Žáková  za roli Ylwen v inscenaci Vlčpanna Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týn

 

Ceny za herecké výkony

Ivana Bradáčová za roli Vilmy v inscenaci Můj krásný svět Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Pavel Kruml za roli Petra v inscenaci Srovnej mu tu čepici Divadelního souboru Kolofontí Koloveč

Jan Večera za roli Barona Louise van Heeckerena v inscenaci Touché Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týn

Kristýna Mothejzíková za roli Ylwi v inscenaci Vlčpanna Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týn

 

Ceny

Martin Volf za autorský přínos inscenace Srovnej mu tu čepici Divadelního souboru Kolofontí Koloveč

 

Cena SČDO

Jaromír Břehový za mnohaleté osobité moderování Žlutického divadelního léta

 

 

Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2016 ve Vysokém nad Jizerou nebyla doporučena žádná inscenace.

 

Jan Večera je doporučen s inscenací Touché Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týna na národní přehlídku Divadla jednoho herce, která se bude konat v dubnu 2017 v Kaznějově.

 

Zpč. oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční podpory Města Žlutice.

 

 

V Plzni dne 31. května 2016

 

 

Zpracovala: Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO