Protokol ŽDL 2018

P r o t o k o l

o průběhu a výsledcích 47.  zpč. oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů 

Žlutické divadelní léto 2018

 

 

Místo konání:             Dům kultury ve Žluticích

Datum konání:            25. 5. – 27. 5. 2018

Vyhlašovatel:              Zpč. oblastní předsednictvo SČDO v Plzni

Pořadatelé:                 Město Žlutice

                                   Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota:        Rudolf Felzmann, režisér, předseda poroty

                                   Petra Richter Kohutová, dramaturgyně

                                   František Hromada, režisér

Tajemnice poroty:      Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO

 

 

 

Průběh a výsledky přehlídky:

 

Pátek 25.5.

20:00                           Divadelní soubor Žlutičan Žlutice

                                   Jaromír Břehový: Slušný člověk                  

22:00                          Rozborový seminář DS Žlutičan

 

Sobota 26.5.

10:00                           Divadelní soubor J.K.Tyla Mýto

                                   Molière: Lékařem proti své vůli

12:00                           Přijetí zástupců souborů a organizátorů u starosty Města Žlutic

14:00                           Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

na motivy lidové pohádky: Jak Honza napravil mlynáře

15:00                           Rozborový seminář DS J.K.Tyla Mýto

17:00                            Divadelní soubor KOLOFANTÍ  Koloveč

                                   Martin Volf: Urologie
20:00                           Spolek divadelních ochotníků v Radnicích

                                   Karel Čapek: Loupežník

22:20                           Společenský večer

 

Neděle 27.5.

09:30                           Trnovská umělecká společnost Trnová

Svěrák, Cimrman, Smoljak: Lijavec                         

13:00                          Rozborový seminář Koloveč, Radnice, Trnová

14:30                           Závěrečné vyhodnocení přehlídky

 

 

 

 

 

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

 

Čestná uznání za herecké výkony

Ivana Bradáčová za roli Emilky v inscenaci Slušný člověk Divadelního souboru Žlutičan

Ivan Michalík za roli Igora v inscenaci Slušný člověk Divadelního souboru Žlutičan

Václav Rainke za roli Sganarela v inscenaci Lékařem proti své vůli Divadelního souboru J.K.Tyla

Antonín Pergl  za roli Pacienta Honzíka v inscenaci Urologie Divadelního spolku Kolofantí

Vojtěch Filip za roli Profesora v inscenaci Loupežník Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

Jaroslava Smetáková za roli Fanky v inscenaci Loupežník Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

 

Čestná uznání

Divadelnímu souboru J. K. Tyla Mýto za scénu k inscenaci Lékařem proti své vůli

Trnovské umělecké společnosti za věrnost odkazu Járy Cimrmana

 

Ceny za herecké výkony

Václav Moravec za roli Geronta v inscenaci Lékařem proti své vůli Divadelního souboru J.K.Tyla 

Karel Kobr za roli Pacienta Kouby v inscenaci Urologie Divadelního spolku Kolofantí Koloveč

 

Ceny

Jaromír Břehový za soustavnou autorskou a režijní práci pro DS Žlutičan

Marcela Kořánová za kostýmy k inscenaci Lékařem proti své vůli Divadelního souboru J.K.Tyla 

 

Cena SČDO

Martin Volf za vytrvalost na cestě za autorským divadlem

 

 

Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2018 ve Vysokém nad Jizerou je doporučena inscenace Lékařem proti své vůli Divadelního souboru J.K.Tyla Mýto

 

 

Zpč. oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Karlovarského kraje a Města Žlutice.

 

 

V Plzni dne 28. května 2018

 

 

 

Zpracovala:

Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO