Výsledky 2017

14. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů

Sněhový Brněnec“ ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2017

Licenční postupová přehlídka na Krakonošův divadelní podzim 2017 ve Vysokém nad Jizerou

 

 

Porota ve složení: Mgr. Petr Kolínský, předseda poroty

                              Prof. Mgr. František Laurin, člen poroty

                              Mgr. Marie Caltová, členka poroty

                              MgA. Zdeněk Janál, člen poroty

                               Hana Cihlová,  tajemnice

 

 

 

Porota  nominuje  na KDP  Vysoké  nad  Jizerou  inscenaci  Vzpomínky  na  vodě  v  provedení 

DS Zmatkaři Dobronín

Doporučuje na  přehlídku Rakovnická Popelka a současně na KDP Vysoké nad Jizerou inscenaci Skřítkosnění v provedení DS E.Vojana Brněnec

 

Diplom:

Cena  za herecký výkon Martině Nováčkové (DS Zmatkaři Dobronín) v roli Mary  v inscenaci Vzpomínky na vodě

Cena  za herecký výkon Janu Hejralovi (DS Zmatkaři Dobronín) v roli Franka v inscenaci Vzpomínky na vodě

Cena za scénu a kostýmy DS E. Vojana Brněnec – inscenace Skřítkosnění

Cena DS Zmatkaři Dobronín  za inscenaci Vzpomínky na vodě

Cena DS E. Vojana Brněnec za inscenaci Skřítkosnění

                                                   

Čestné uznání:

- Jan Jelínek (DS E.Vojana Brněnec) za herecký výkon v roli skřítka Šalvěje  v inscenaci Skřítkosnění

- Radka Schardová (DS Bezkamen Uherčice) za herecký výkon báby Cotkytle v  inscenaci Čáry báby Cotkytle

- Markéta Brodinová (DS Zmatkaři Dobronín) za herecký výkon v roli Teresy v inscenaci Vzpomínky na vodě

- Alenka Pinkasová (DS Tyl Králíky) za herecký výkon v roli Lízy v inscenaci Dámská šatna

- Pavel Pěch (Spolek div. ochotníků J. K.Tyl Sezemice) za herecký výkon v roli komorníka Jamese v inscenaci Madam Colombová zasahuje

- Karel Adámek (DS E. Vojana Brněnec) za herecký výkon v roli Stehlíka v inscenaci Skřítkosnění

- Hanka Stará (DS Tyl Králíky) za herecký výkon v roli Marie v inscenaci Dámská šatna

- Jana Lautrbachová (DS Bezkamen Uherčice) za herecký výkon v roli Zindulky v inscenaci Čáry báby Cotkytle

- Milena Dobrovolná (Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice) za herecký výkon v roli redaktorky Pamely v inscenaci Madam Colombová zasahuje

- DS Bezkamen Uherčice za výtvarné řešení pohádky Čáry báby Cotkytle

- DS HáČek Horní Černůtky za inscenaci Manželské apokryfy

 

Zvláštní cena poroty:

Eliška Mrkvicová za roli lišky Maryšky v inscenaci Čáry báby Cotkytle

 

Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních a kulturních služeb vyhlásili v rámci přehlídky Anketu diváka, kterou vyhrál Divadelní spolek Bezkamen Uherčice. (2. místo – Spolek div. ochotníků J.K.Tyl Sezemice,   3. místo DS Tyl Králíky).

 

 

Zapsala: Hana Cihlová, 2.4. 2017