Výsledky 48. ročníku KDP

Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky 
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 
Krakonošova divadelního podzimu 2017
přípravný výbor uděluje tato čestná uznání:
 
Kateřině Richterové za roli Judith 
ve hře Davida Tristrama Opačné pohlaví
Petru Barvínkovi za roli Richarda 
ve hře Roberta Thomase Turecká kavárna
Janě Kaltounkové za roli Christin Grayové 
ve hře Víta Lichtenberga a Kateřiny Pokorné Krysí dům
Pavle Kadeřábkové za roli Margaret Banksové 
ve hře Víta Lichtenberga a Kateřiny Pokorné Krysí dům
Stanislavě Kočvarové za scénář 
ke hře Ženské nebe
Stanislavě Kočvarové a ŽAS Homole za scénografické řešení 
hry Ženské nebe
Kolektivu souboru ŽAS Homole za herectví 
ve hře Stanislavy Kočvarové Ženské nebe
Janu Hejralovi za roli Franka 
ve hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě
DS Zmatkaři Dobronín za kostýmní řešení 
ke hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě
Lence Dvořákové za roli Julie 
ve hře Robina Hawdona Úžasná svatba
Jiřímu Šafránkovi za roli Kamila Champsboisy 
ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
Petru Bendlovi za roli Doktora Finache 
ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
 
přípravný výbor uděluje tato hlavní čestná uznání:
 
Vlaďce Koďouskové za režii 
hry Robina Hawdona Úžasná svatba
Aleně Joachimsthalerové za režii
hry Roberta Thomase Turecká kavárna
DS Vojan Desná - Mladá haluz za inscenaci 
hry Robina Hawdona Úžasná svatba
Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice za inscenaci 
hry Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
 
 
Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky 
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 
Krakonošova divadelního podzimu 2017
přehlídka udělila tyto ceny:
 
Oldřichu Plašilovi za role Felixe Lombarda a komisaře Pellissiéra 
ve hře Roberta Thomase Turecká kavárna
Lukáši Frydrychovi za roli Toma 
ve hře Robina Hawdona Úžasná svatba
Janě Kroupové za roli Luizy 
ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
Petru Říhovi za režii 
hry Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
Bohumilu Volkovi za hudební nastudování 
hry Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle
spolku Bodlák, Bernacké ochotnické divadlo Bernartice nad Odrou za pěveckou složku 
hry Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle
 
 
Cena Dušana Zakopala
Kolektivu četníků za nejlepší seniorský herecký výkon
ve hře Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle
 
Hlavní cena
Martině Nováčkové za roli Mary
ve hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě
 
Hlavní cena
Karlu Královi za roli Viktora Emanuela Champsboisy / Boutona
ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
 
Cena hlavního partnera přehlídky - firmy Unicontrols
Petru Říhovi za režii
hry Georgese Feydeaua Brouk v hlavě 
 
 
Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky 
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 
Krakonošova divadelního podzimu 2017
přehlídka doporučuje do programu Jiráskova Hronova 2018
 
inscenaci hry Brouk v hlavě Georgese Feydeaua
v provedení Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice
 
 
nominace 
do programu Jiráskova Hronova 2017
 
nebyla udělena