Výsledky Miletína 2016

Impuls Hradec Králové, Divadelní soubor Erben a Město Miletín, Volné sdružení východočeských divadelníků za finančního přispění Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 2016

XIV. východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů.

s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou

18. - 20. března, Miletín, Sousedský dům

 

Počet představení: 8+ 1 nesoutěžní, počet účastníků 125

 

Výsledky

 

Lektorský sbor: Prof. František Laurin, Mgr. Alexandr Gregar, PhD., MgA. Jaromír Vosecký

 

na Krakonošův divadelní podzim nominoval

Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí

Ray Cooney: HABAĎŮRA

Režie: Irena Kozáková

 

na Krakonošův divadelní podzim doporučil

Divadlo Opatovice – Občanská beseda v Opatovicích nad Labem

Eugéne Ionesco: PLEŠATÁ ZPĚVAČKA

Režie: Michala Faltová, Václav Falta

 

Divadelní ochotnický spolek OCHOS Smiřice

Lucie Prouzová na motivy Maryši bratří Mrštíků:

MARUŠA ANEB Z OHRYZKU ŠTRŮDL NEUDĚLÁŠ

Režie: Lucie Prouzová

 

Lektorský sbor dále udělil

Čestná uznání:

 • Evě Schwarzové za roli Hastrmanky v inscenaci hry O MALÉ HASTRMANCE DS MASKA při TJ Sokol Česká Skalice
 • Lucii Syrovátkové za roli Malé hastrmanky v inscenaci hry O MALÉ HASTRMANCE DS MASKA při TJ Sokol Česká Skalice
 • Petru Hlušičkovi za roli Dostála v inscenaci hry MARUŠA ANEB Z OHRYZKU ŠTRŮDL NEUDĚLÁŠ Divadelní ho ochotnického spolku OCHOS Smiřice
 • Tereze Tomkové za roli Marušky v inscenaci hry MARUŠA ANEB Z OHRYZKU ŠTRŮDL NEUDĚLÁŠ Divadelní ho ochotnického spolku OCHOS Smiřice
 • Lucii Prouzové za scénu, kostýmy a režii inscenace hry MARUŠA ANEB Z OHRYZKU ŠTRŮDL NEUDĚLÁŠ Divadelní ho ochotnického spolku OCHOS Smiřice s přihlédnutím k tvořivé práci se souborem
 • Vladimíru Beňovi za úpravu, hudbu a režii inscenace hry REVIZOR Divadelní ho spolku LOvčičtí OCHotníci, Lovčice
 • Ivetě Vališkové za režii inscenace hry ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA DS Korálka Dětenice
 • Zuzaně Jarošové za roli Princezny v inscenaci hry ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA DS Korálka Dětenice
 • Michale a Václavu Faltovým za režii inscenace hry PLEŠATÁ ZPĚVAČKA Divadla

Opatovice

 • Jaromíru Křížovi za roli Philippa Gassion v inscenaci hry GAME  OVER DS MASKA při TJ Sokol Česká Skalice
 • Jaroslavě Chaloupkové za roli Mrs. Cowperové v inscenaci hry HABAĎŮRA DS  J. K. Tyl Meziměstí           
 • Daně Vikové za roli Lindy Swanové v inscenaci hry HABAĎŮRA DS  J. K. Tyl Meziměstí
 • Viktoru Maláčovi za roli Řezníka Dršťky v inscenaci hry DOMÁCÍ ZABÍJAČKA Divadelního spolku Obědovice     
 • Evě Karové za roli Haničky Lakotové v inscenaci hry DOMÁCÍ ZABÍJAČKA Divadelního spolku Obědovice
 • Monice Petrovické za roli Selky Lakotové v inscenaci hry DOMÁCÍ ZABÍJAČKA Divadelního spolku Obědovice
 • Pavlu Novákovi za roli Sedláka Lakoty v inscenaci hry DOMÁCÍ ZABÍJAČKA Divadelního spolku Obědovice a za autorský podíl na rozvíjení amatérského divadla v Obědovicích

 

 

Ceny:

 • Pavlu Petrovickému za roli Hejtmana v inscenaci hry REVIZOR Divadelní ho spolku LOvčičtí OCHotníci, Lovčice
 • Ladě Vackové za roli Emílie Gassion v inscenaci hry GAME  OVER DS MASKA při TJ Sokol Česká Skalice
 • Aleši Kučerovi za roli Mr. Erica Swana v inscenaci hry HABAĎŮRA DS  J. K. Tyl Meziměstí
 • Jiřímu Žemličkovi za roli Normana Bassetta  v inscenaci hry HABAĎŮRA DS  J. K. Tyl Meziměstí
 • Zdeňku Machovi za roli Mr. Jenkinse  v inscenaci hry HABAĎŮRA DS  J. K. Tyl Meziměstí
 • Ireně Kozákové za režii inscenace hry HABAĎŮRA DS  J. K. Tyl Meziměstí

 

 

Čestné uznání za inscenaci:

Divadlo Opatovice – Občanská beseda v Opatovicích nad Labem

Eugéne Ionesco: PLEŠATÁ ZPĚVAČKA

Režie: Michala Faltová, Václav Falta

 

Divadelní ochotnický spolek Ochos Smiřice

Lucie Prouzová na motivy Maryši bratří Mrštíků:

MARUŠA ANEB Z OHRYZKU ŠTRŮDL NEUDĚLÁŠ

Režie: Lucie Prouzová

 

Ceny za inscenaci:

Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí

Ray Cooney: HABAĎŮRA

Režie: Irena Kozáková

 

Za správnost Naďa Gregarová