Zlaté odznaky Jizerské oblasti SČDO v Olešnici

V sobotu 21. března 2015 se v Olešnici u Turnova konala nejen odpolední repríza představení tamního divadelního spolku Jirásek, ale také večerní divadelní bál. Vše bylo pojato více slavnostně, než je obvyklé, protože zdejší ochotníci si právě v tento den připomínali 10. výročí od obnovení spolku v roce 2005, kdy po desítkách let nečinnosti uvedli premiéru hry Tvrdohlavá žena od J.K. Tyla. A protože divadelní spolek Jirásek v Olešnici u Turnova je členem Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO), chvilka před odpoledním uvedením reprízy hry Mandarinkový pokoj od Roberta Thomase patřila několika členům spolku z Olešnice, kterým pan Radek Šmíd, místopředseda Jizerské oblasti SČDO, předal nejvyšší ocenění, které tato oblast může udělit, tzv. Zlatý odznak, který se uděluje za dlouholetou úspěšnou činnost v amatérském divadle. Jeho nositelem se tak stal pan Miloš Marek, dlouholetý režisér spolku, autor vlastních her a znamenitý scénograf, dále paní Jana Fojtíková, jedna z nejaktivnějších strůjkyň obnovení souboru v roce 2005, a pan Josef Antoň, zapálený herec a jediný ze současných členů spolku, který v něm působil už v padesátých letech. Cena byla in memoriam udělena také panu Zdeňkovi Peroutkovi, který se nejvíce zasloužil o obnovení olešnického spolku Jirásek před deseti lety, ale který tento svět bohužel opustil už v roce 2008, a za kterého převzala ocenění jeho manželka, paní Eliška Peroutková. Dle jejích slov bylo jedním z největších přáních Zdeňka Peroutky to, aby soubor pokračoval ve své tradici. A to se podařilo, a to bylo také důvodem k této velké divadelní slávě.

 

Radek Šmíd, místopředseda JO SČDO