Usnesení konference 2019

Svazová konference dnes a zde

 

schvaluje

- navržený program konference a složení pracovních komisí - mandátové + volební (př. B. Bartoš, S. Hejralová, A. Svobodová) a návrhové (př. Kulová, Kejzlarová, Hlávka),

- zprávu hospodářky př. Kalašové o hospodaření za uplynulé funkční období (z.u.f.o.);

 

bere na vědomí

- zprávu předsedy př. Hejrala o činnosti sekretariátu a předsednictva z.u.f.o.,

- zprávu předsedy revizní komise př. Suchého o revizi hospodaření a činnosti sekretariátu z.u.f.o.,

- zprávu předsedy SAL př. Popa o činosti rady SAL z.u.f.o.,

- zprávy ředitelů národních přehlídek, vyhlašovaných SČDO, z.u.f.o. (Pohárek - př. Hradil, Kandrdásek - př. Tomášek, Jednoaktovky - př. Hladík, Divadlo jednoho herce - př. Svobodová, Venkovské divadlo /Krakonošův divadelní podzim/ - př. Hejralová) a předsedy komise pro udělování Zlatého odznaku J. K. Tyla, př. Panenky, z.u.f.o.,

- zprávy předsedů oblastních organizací (dle zápisu);

 

ukládá

- předsednictvu SČDO zabývat se oživením Matice amatéského divadla,

 

uděluje

- titul čestný člen SČDO Janu Pémovi, Jiřímu M. Šimkovi, Janě Urbanové a Jaroslavu Vondruškovi

 

zvolila pro funkční období 2019-2024

- předsednictvo SČDO ve složení: Ondřej Benda, Jiří Čech, František Denk, Josef Hejral, Hana Kalašová, Jaromír Kejzlar, René Keller, Vladimíra Koďousková, Jan Koráb, Olga Müllerová, Jan Müller, Pavel Panenka, Ludmila Panenková, Aleš Pop, Petr Richter, Hana Šiková, Marie Veřmiřovská, Jaroslav Vondruška;

- revizní komisi ve složení: Eva Dědičová, Hanička Dohnalová, Jan Suchý;

 

dále bere na vědomí

- že předsednictvo zvolilo pro následující funkční období předsedou SČDO Josefa Hejrala, jeho místopředsedy Aleše Popa a Jaroslava Vondrušku, hospodářkou Hanu Kalašovou, tajemnicí Ludmilu Panenkovou, tyto jmenované pak zároveň členy sekretariátu, a další členy sekretariátu: Ondřeje Bendu, Jiřího Čecha, Jaromíra Kejzlara, René Kellera, Jana Müllera, Pavla Panenku a Hanu Šikovou, stálým hostem sekretariátu pak Tomáše Čivrného,

- že revizní komise zvolila svým předsedou Jana Suchého;

 

                                                                                                                                                                                                                           Ing. Josef Hejral

                                                                                                                                                                                                                           předseda SČDO, v.r.