Klub režisérů 2018

Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO na 88. JH 2018.

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají, či chtějí zabývat, rozborem představení (režiséři, dramaturgové, porotci, herci aj.). Na každém semináři bude podrobně rozebráno jedno vybrané představení a následně budou rozebírána i další představení uvedená v hlavním programu 88. JH, event....
Celý článek