Škola základů činoherní režie

Svaz Českých Divadelních Ochotníků znovu otevírá Školu základů činoherní režie.

Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Tato režisérská škola bude realizována od podzimu 2014 do léta 2016, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů, a to vždy jako víkendová setkání od pátečního večera do nedělního dopoledne. Každý poslední celý víkend v měsíci ( kromě prosince a března – v těchto měsících bude setkání operativně v jiném víkendu ). Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin.

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty: Psychologie (specifika dospělého a dětského publika, vedení kolektivu), Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci. Přednášejí profesionální umělci a pedagogové.

Hlavní předmět bude vyučován jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly.

Místo setkávání bude v Bystřici u Benešova v budově divadla.

Zde bude také možné i jednoduché ubytování v plně vyhovujících hygienických podmínkách, s možností přípravy jednoduché stravy vč. snídaní a rovněž s možností večerního posezení. Pro náročnější je možnost ubytování v místním penziónu za cca 200,-kč/noc.

Finanční zajištění provozu školy bude částečně hrazeno z grantu MK ČR a částečně ze školného, které činí 3000,- kč/rok

Členové SČDO dostanou od Svazu příspěvek na školné ve formě slevy.

Svůj zájem o studium a případné dotazy posílejte prosím na adresu: trinculum74@seznam.cz

Těšíme se na Vaší účast ve studiu

 

Za SČDO

Čech Jiří, 182 00 Praha 8, Taussigova 1165/15, trinculum74@seznam.cz, 732 817 956